قبل از ارسال کالا با مشتری تماس گرفته شده و هماهنگي جهت زمان‌بندی برای ارسال صورت می‌گیرد.