• تلفن02155250281
  • آدرستهران، جاده ساوه، اتوبان سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، بلوار صنایع نبش خیابان ۲۳.۵ الوند پلاک دو
  • تلفن02155250281
  • آدرستهران، جاده ساوه، اتوبان سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، بلوار صنایع نبش خیابان ۲۳.۵ الوند پلاک دو

گواهی نامه EMC R10

گواهینامه EMC R10 چیست ؟

آزمون سازگاري الکترومغناطیس (EMC) قطعات الکتریکی/ الکترونیکی خودرو:
آزمون سازگاري الکترومغناطیس (EMC (کلیه قطعات الکتریکی/ الکترونیکی تولید داخل و نمونه خارجی مطابق استانداردهاي B21 7090 ،ISO 11452-4 ،ISO 11452-2 ،ISIRI 6502 ،ECE R10 ،CISPR 12 ،CISPR 25 بینالمللی و ملی 7110 21B و سایر استانداردهاي معادل توسط شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) بر محصولات فیلکول انجام شده است .
تماس سریع